Kurvbild, laser (12/11/2015)
Category: Träning
Distance: 4.68 km
Time: 49:59
Average HR: 123
Maximum HR: 150
Laserscannat, ungefär 0.5-1 m ekvidistans, 1:5000. Kom aldrig in i kartan riktigt. Det behöver generaliseras mer för att det ska vara läsbart. För mycket detaljer. Trött och seg, orientering därefter.
Hide comments (1)
Karl: Måste pullauta juh!
Post new comment
Save
 
Kurvbild, laser (12/11/2015)